A është gjynah lyerja e syve edhe çfarë ngjyre është haram?

LAJME

A është gjynah lyerja e syve edhe çfarë ngjyre është haram?

Lyerja e syve, të zbukurohesh pranë burrit lejohet dhe nuk ka ngjyra të veçanta, për këtë mundesh ta pyesës burrin tënd dhe ta pyesësh se çfarë ngjyre dëshiron, mirëpo t’i lyesh sytë dhe të dalësh para atyre që e ke haram normal se e ke haram, ngase të zbukurohesh para të tjerëve të dalësh pa zbukuruar e ke haram para të tjerëve, e lëre më e zbukuar.

Allahu më mirë e di.

– marrë nga ligjeratat e hoxhë Sadullah Bajrami