A ke parë mik t’ia marrë shpirtin mikut?

TEMA TË NDRYSHME

Transmetohet se Meleku i vdekjes shkoi tek Ibrahimi, a.s., për t’i marrë shpirtin, dhe ai i tha: A ke parë mik t’ia marrë shpirtin mikut të vet?
Allahu i Madhëruar i inspiroi atij: A ke parë të dashur të urrejë takimin me të dashurin e tij? Dhe Ibrahimi i tha: O Melek i vdekjes, merrmë shpirtin.