A pranohet agjërimi i vajzave pa mbulesë?

LAJME

A pranohet agjërimi i vajzave pa mbulesë?

Përgjigje: Pranohet, mirëpo me kusht, e nëse vajzat që nuk kanë mbulesë thonë se ne të rejat kemi të drejtë mos të mbulohemi, atëherë nuk pranohet agjërimi, e nëse thonë se neve na prit Xhehenemi dhe se e pohojnë se ne jemi vërtetë mëkatare dhe e lusim Allahun që mos të na lëshon toka, ngase i ka lëshuar disa, ju e keni lexuar në Kur’ani kerim, popullin çifut të Beni Israilëve i ka bërë majmuna, a e dini përse?

Vetëm se kanë zënë peshkuj në një ditë kur e kanë pasur të ndaluar. Për një ditë që i kanë shkelur normat e Allahut, Allahu i ka bërë majmuna. E neve? A i keni parë ato të Europës, ato kur janë të reja janë të bukura, kur të plaken nuk shikohen, pse vallë? Përshkak se Allahu i ka shëmtuar, pasi urdhërat e Allahut i kanë marr nëpër këmbë.

Kush ta ka dhënë bukurinë? Allahu! A ka ndodhur ndonjëherë që puçrrat të dalin në fytyrë, e pastaj përdor qindra lloje kremrash, mirëpo kot.

Ne e lusim Allahun, që agjërimi i tyre të pranohet, me kusht, namazi .. Le të ju gënjejë, kush të ju gënjejë, sido të ua bëj qejfin, nuk pranohet as haxhi, as agjërimi, as zekati, asnjë vepër, pa namaz. Kështu ka thënë Pejgamberi i Allahut.

Për këtë arsye, ke kujdes, bëj namaz e inshaAllah, Allahu të gjitha veprat t’i pranon, edhe veprat e liga që i ke bërë, nëse pendohesh t’i kthen në sevape. Allahu është Bujar, Allahu dëshiron me të pa në Xhenet, ndërsa ti nuk dëshiron.