Lutjet të cilat duhet te thuhen pas përfundimit të çdo namazi farz

Lutjet të cilat thuhen pas përfundimit të çdo namazi farz Estagfirullah! Estagfirullah! Estagfirullah! I kërkoj falje Allahut! I kërkoj falje Allahut! I kërkoj falje Allahut! Allahume Entes-Selamu ue Minkes-Selam, Teberakte ja dhel Xhelali uel Ikram! (O Allah! Ti je Paqedhënësi dhe vetëm prej Teje buron paqja! Ti je përgjithmonë i Begatshëm, o Zotëruesi i madhështisë […]

Continue Reading

A e dini se çfare ndodh me njeriun në natën e parë pasi ndërron jetë…?!

Cfare ndodh me njeriun në natën e parë pasi ndërron jetë.Në “El-Musned” përmendet hadithi i transmetuar nga El-Bera’ë Bin Azibi, i cili ka thënë:“Bashkë me të Dërguarin e Allahut dolëm për të përcjellë xhe’nazen e njërit prej burrave nga ensarët, derisa arritëm te një va’rr, të cilit nuk i ishte bërë akoma lahdi. I Dërguari […]

Continue Reading