Ushqimi i infektuar nga insektet

Ushqimi i infektuar nga insektet Në dy Sahih-ët shënohet se Ebu Hurejra ka treguar që Pejgamberi (s.a.u.s.) ka thënë: “Nëse në pijen tuaj bie një mizë, së pari zhyteni në të, pastaj hiqeni, sepse njëri nga krahët e saj bart sëmundjen, ndërsa krahu tjetër ilaçin e sëmundjes.” Edhe në Sunen-in e Ibn Maxhes gjendet një […]

Continue Reading

Trajtimi i migrenës

Trajtimi i migrenës Kur ana më e dobët e trurit lejon futjen e materialeve septike, atëherë dhembjet e migrenës shoqërohen me pulsim të arterieve. Në këtë rast, dhembjet lehtësohen po të lidhësh në kokë një fashë. Kjo lidhje ndal pulsimin e arteries, e kështu dhembjet pakësohen. Në librin e tij Mjekësia e të Dërguarit, Ebu […]

Continue Reading