Ç’është ihsani në adhurim?

AKIDE

Ç’është ihsani në adhurim?

Ihsan do të thotë të kesh në mend mbikëqyrjen e Allahut gjatë adhurimit. Allahu thotë:

“I Cili të sheh kur ti ngrihesh në këmbë, (e sheh) edhe lëvizjen tënde në mesin e atyre që falen.” (Esh-Shu ara, 218-219)

Muhamedi alejhi selam thotë: “Ihsan është ta adhurosh Allahun sikur ta shohësh, edhe pse nuk e sheh Atë, Ai ty të sheh.” (Transmeton Muslimi)