Ç’është njësimi i Zotit?

AKIDE

Ç’është njësimi i Zotit?

Njësimi i Zotit është veçimi i Tij me veprat e Tij siç është krijimi, rregullimi etj. Allahu thotë:

“Vetëm Allahu, Zoti i botëve, meriton që të falënderohet.” (Fatiha, 1)

Muhamedi alejhi selam thotë: “Ti je Zot i qiejve dhe i tokës…” (Transmeton Buhariu dhe Muslimi)