Dua ta nderoj hadithin e të Dërguarit, a.s.

TEMA TË NDRYSHME

Kur imam Malik donte të jepte mësim rreth të Dërguarit a.s., merrte gjith monë avdes, ulej në krye të vendit, rregullohej në uljen e tij hijerëndë, dhe kur e pyetën rreth kësaj përgjigjet:

Dua ta nderoj hadithin e të Dërguarit a.s.
Ai nuk pëlqente t’i fliste hadithet e të Dërguarit a.s. në rrugë, në këmbë, ose kur ishte me nxitim, ngaqë nuk do të kuptohej mirë se çfarë mund të fliste rreth të Dërguarit.
Ai nuk i hipte asnjë kafshe në qytetin e Medinës edhe pse ishte i dobët fizi kisht dhe i thyer në moshë, ngaqë në Medine ndodhej trupi i të Dërguarit, a.s..