Është një grua plakë dhe fal namaz, mirëpo i di vetëm 3 sure, a i pranohet namazi?

LAJME

Është një grua plakë dhe fal namaz, mirëpo i di vetëm 3 sure, a i pranohet namazi?

Normal se po, edhe sikur ta dinte vetëm një sure. InshaAllah e di suren Fatiha, por edhe sikur mos ta di, nëse e di vetëm një sure inshaAllah i pranohet namazi.

E lusim Allahun që ta pranon namazin e gjithë besimtarëve musliman të cilët Allahut i bëjnë sexhde.