Falet dhe agjëron por do të jetë në zjarrë të Xhehenemi, SubhanAllah!

HADITHE

SUBHANALLAH: EDHE FALET, EDHE AGJËRON, POR DO TË JETË NË ZJARR.. Ebu Hurejra trasmeton: Profetit alejhi selam i thanë: “O i Derguari i Allahut! Filanja ngrihet e falet naten (namaz nate) dhe agjeron gjate dites dhe jep sadaka shume, por i lendon komshinjte e saj me gjuhen e saj. Ushqimi i tyre do të jetë zekumi, për të cilin Allahu thotë: “Pema e Zekumit do të jetë ushqim i gjynahqarit. Si tunxh i shkrirë ajo do të vlojë në barkun e tij, ashtu si vlon uji i nxehtë.” (Ed-Duhan: 43 – -46).

” Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem tha: “Ska hajr ne te. Ajo eshte prej banoreve te Zjarrit.” Thane: “Filanja (tjeter person) fal vetem namazet farze, e jep sadaka shume pak dhe nuk i ben dem askujt.” Profeti alejhi selam tha: “Ajo eshte prej banoreve te Xhennetit.” Trasmeton Ahmedi, Bezari, Hakimi dhe Ibn Hibbani ne Sahihun e tij. Zjarri është vendi i nënçmimit, përçmimit dhe dënimit. Zëri i tij është mbytës dhe oshëtimës, ndërsa zëri i banorëve të tij është britma dhe rënkimi të cilat nuk ndërprehen asnjëherë. Ata janë në mjerim dhe vuajtje të pandërprerë, në

qarje dhe vajtim të vazhdueshëm. Duart dhe qafat e tyre janë të lidhura me zinxhirë dhe pranga, e ata tërhiqen zvarrë prej fytyrash në Zjarr, i cili me hijen e tij i mbulon ata nga lart dhe poshtë, ajri në të është i toksinuar, ndërsa uji është i valuar: “ E mbi kokat e tyre do të hidhet ujë i valuar, me të cilin do t’u shkrihen ç’kanë në barqe dhe lëkura.” (El-Haxh: 20 – 21).
Ushqimi i tyre do të jetë zekumi, për të cilin Allahu thotë: “Pema e Zekumit do të jetë ushqim i gjynahqarit. Si tunxh i shkrirë ajo do të vlojë në barkun e tij, ashtu si vlon uji i nxehtë.” (Ed-Duhan: 43 – -46). Hadithi më i frikshëm që mund ta keshë dëgjuar!