Fjalë të urta rreth dijes

TEMA TË NDRYSHME

• Libri është mësuesi që kurrë nuk e rreh nxënësin e tij.

• Një mësues i mirë vlen më shumë se një raft me libra.

• Mësuesi të hap portën, por brenda duhet të futesh vetë.

• Si të jenë mësuesit që frekuenton, do të jenë shkronjat që mëson.

• Pi ujë pasi të lodhesh, e zgjidhe mësuesin pasi ta njohësh.

• Kush donë të mësojë, gjen gjithmonë mësues.

• Fjalë të urta rreth dijes

• Libri është mësuesi që kurrë nuk e rreh nxënësin e tij.

• Një mësues i mirë vlen më shumë se një raft me libra.

• Mësuesi të hap portën, por brenda duhet të futesh vetë.

• Si të jenë mësuesit që frekuenton, do të jenë shkronjat që mëson.

• Pi ujë pasi të lodhesh, e zgjidhe mësuesin pasi ta njohësh.

• Kush donë të mësojë, gjen gjithmonë mësues.