Këto emra për fëmijë a janë emra të mirë?

LAJME

Këto emra për fëmijë a janë emra të mirë?

Emrat Muhamed, Mustekim, Amra dhe Sara a janë emra të mirë?

Këto janë emra të mirë, për shkak se Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem e ka pasur emrin Muhamed, për këtë shkak normal se është emër i mirë.

Edhe Sara, e cila ka qenë bashkëshortja e Ibrahimit alejhi selam. Pra këta dy emra janë emra të mirë. Gjithashtu edhe keto emra jane emra te mire, te cilat mund t’ua vendosni femijeve tuaj:

Abdullah (ar) adhurues i Zotit
Abdulatif (ar) adhurues i Zotit (ledhatues)
Abdulaziz (ar) adhurues i Zotit Fuqiplote
Abdulbaki (ar) adhurues i Zotit te perhershem
Abdulfetah (ar) adhurues i Zotit Triumfues
Abdulgafur (ar) adhurues i Zotit Amnestues
Abdulhamid (ar) adhurues i Zotit Falenderues
Abdulhakim (ar) adhurues i Zotit te Urte
Abdulhalim (ar) adhurues i Zotit te Bute
Abdulkadir (ar) adhurues i Zotit te Fuqishem
Abdulkerim (ar) adhurues i Zotit Fisnik
Abdulmexhid (ar) adhurues i Zotit te Famshem
Abdulmelik (ar) adhurues i Zotit Sundues
Abdulmumin (ar) adhurues i Zotit Besnik
Abdulvehab (ar) adhurues i Zotit Dhurues
Abdunnasir (ar) adhurues i Zotit Ndihmues
Abdurrahim (ar) adhurues i Zotit Meshirues
Abdurrahman (ar) adhurues i Zotit Meshiregjere
Abdurezak (ar) adhurues i Zotit Furnizues
Abdusselam (ar) adhurues i Zotit Paqdashes