Ky është më i miri prej jush! – Hoxhë Sadullah Bajrami

DERSE

Ky është kanali zyrtar dhe personal i hoxhës Sadullah Bajrami.

Vëretje:
➤ Duhet të merret leje paraprake për ngarkimin e videove të këtij kanali në rrjetet tjera!
➤ Nuk lejohet modifikimi i videove edhe nëse të njëjtat shkarkohen në pajisje personale!
➤ Kanali mirëmbahet nga stafi i hoxhës Sadullah Bajrami!