Lajmëroi banorët e tokës se Unë e dua atë që më donë Mua

TEMA TË NDRYSHME

Allahu i ka thënë Davudit, a.s.: Lajmëroi banorët e tokës se Unë e dua atë që më donë Mua, Unë jam ulur me dijen Time pranë atij që është ulur për të mësuar fenë Time, Unë jam i kënaqur me atë që kënaqet me Mua, Unë do ta shoqëroj me mbrojtjen Time atë njeri që është nisur në rrugën Time, Unë e kam zgjedhur atë njeri që më ka zgjedhur Mua, dhe Unë do ja pranoj lutjen atij që më bindet Mua.