Lehtësimi i dhimbjes sipas sunetit të Dërguarit të Allahut

SHKEPUTJE

Prej një kohe të gjatë te muslimanët ekziston tradita, që fëmijës së porsalindur t’i vendosin në gojë një copëz hurme të përtypur mirë.

Muslimanët e bëjnë këtë në bazë të praktikës së Pejgamberit sal-lallahu alejhi ue selem, i cili sipas Kuranit është dërguar si mëshirë për mbarë njerëzimin. Meqë kjo traditë është praktikë e Muhamedit sal-lallahu alejhi ue selem padyshim tek ajo ekziston një urtësi e madhe. Por përveç urtësisë dhe kënaqësisë në pasimin e Sunetit të Pejgamberit dhënia e “gjërave të ëmbla” fëmijës së porsalindur në mënyrë dramatike ia zvogëlon dhembjen dhe të rrahurat e zemrës së fëmijës.

Një hulumtim shkencor interesant që u publikua në “British Medical Journal” më 10 qershor 1995 tregoi se padyshim është e dobishme t‘i japësh fëmijës së porsalindur sheqer për të zvogëluar ndjenjën e procedurave të dhembshme, sikurse shpimi e shputës gjatë marrjes së kampioneve të gjakut ose para synetisë.

Hulumtimi me titull “Efekti analgjetik i sakarozës tek të porsalindurit” e kanë kryer Nora Haouari, Christopher Wood, Gillian Griffiths dhe Malcolm Levene në repartin post-natal të spitalit në Leeds të Anglisë, ku në këtë hulumtim kanë marrë pjesë 60 fëmijë të shëndoshë të moshës 1-6 ditë pas lindjes, duke marrë 2ml të këtyre tretjeve: 12.5% sakarozë, 25% sakarozë, 50% sakarozë dhe ujë të sterilizuar.

Grupi i parë prej 30 bebeve kanë marrë shurup sheqeri para testit rutinor (marrje gjaku nga shputa që zakonisht është e dhembshme) për të zbuluar verdhëzën. Grupi tjetër i bebeve kanë marrë ujë të distiluar. Dhënia e 2ml të tretjes 25% dhe 50% sakarozë në gjuhë të fëmijëve të porsalindur para shpimit në shputë e ka zvogëluar dukshëm kohën e qarjes në krahasim me bebet që kanë marrë vetëm ujë.

Gjithashtu të rrahurat e zemrës së tyre me shpejtësi i janë kthyer normales. Tretësira e sheqerit më e fortë ka pasur efekt më të fuqishëm, koha e qarjes është zvogëluar me rritjen e koncentrimit të sakarozës. Nga kjo mund të konkludojmë se sakaroza mund të jetë analgjetik i dobishëm dhe i sigurt tek të porsalindurit. Blass dhe Hoffmeyer gjithashtu kanë treguar që dhënia e 12% të tretjes së sakarozës e ka zvogëluar dukshëm kohën e qarjes tek të porsalindurit gjatë marrjes së gjakut nga shputa dhe gjatë synetisë. Ky hulumtim është publikuar në revistën “Independent”, më 1995, si dhe në “British Medical Journal”.

Praktika e Pejgamberit sal-lallahu alejhi ue selem është shënuar në përmbledhjet e haditheve, por shumica gjenden në dy përmbledhjet e sakta-sahih të Buhariut dhe Muslimit: Ebu Budrah transmeton nga Ebu Musai, i cili ka thënë: “Më lindi fëmija, e dërgova te Pejgamberi sal-lallahu alejhi ue selem dhe ai e emërtoi Ibrahim. Pejgamberi sal-lallahu alejhi ue selem e përtypi hurmën dhe fërkoi gojën e fëmijës me këtë.” Ekzistojnë edhe transmetime të tjera të ngjashme.

Hurma përmban sasi të mëdha sheqeri (70-80%), gjithashtu përmban edhe fruktozë që ka vlerë kalorike të lartë, treten lehtë dhe janë të dobishme për trurin. Hurma përmban 2.2% proteinë, vitaminë A, B1, B2 dhe PPF – i rëndësishëm te pelagra. Përmban gjithashtu minerale të nevojshme për organizmin si kalium, natrium, kalcium, hekur, mangan dhe bakër. Kalciumi përqindja e të cilit është e lartë është i rëndësishëm në parandalimin e gjakderdhjes në rastet e lindjes ose synetisë. Kemi vërejtur sipas sunetit gjithashtu, që agjërimi gjatë Ramazanit preferohet të ndërpritet me hurma. Vlera e madhe e hurmës gjithashtu është përmendur në ajetet e Kuranit Fisnik në kaptinën Merjem:

“E ti shkunde trupin e hurmës se do të bien ty hurma të freskëta. Ti pra, ha, pi e qetësohu…” (Merjem, 25-26).

Kjo është recetë e Allahut, Krijuesit për Merjemen gjatë lindjes së Isait alejhi selam. Kjo është recetë, e cila lehtëson dhembjet e lindjes dhe parapengon gjakderdhjen e madhe. Mesazhi i Kuranit Fisnik është i qartë për çdo kohë dhe vend:

“Ne do t’ua bëjmë atyre të mundshme që t’i shohin argumentet Tona në horizonte dhe në veten e tyre deri sa t’u bëhet e qartë se ai (Kurani) është i vërtetë. A nuk mjafton që Zoti yt është dëshmitar për çdo gjë?” (Fussilet, 53).