Përfundimi i veprës pa sinqeritet | Hoxhë Sadullah Bajrami

LAJME

Përfundimi i veprës pa sinqeritet | Hoxhë Sadullah Bajrami

Ky është kanali zyrtar dhe personal i hoxhës Sadullah Bajrami.

Video e plotë.

Vërjetje:
➤ Duhet të merret leje paraprake për ngarkimin e videove të këtij kanali në rrjetet tjera!
➤ Nuk lejohet modifikimi i videove edhe nëse të njëjtat shkarkohen në pajisje personale!
➤ Kanali mirëmbahet nga stafi i hoxhës Sadullah Bajrami!

https://youtu.be/DOTv4BkyTRM