Pse na ka krijuar Allahu?

AKIDE

Pse na ka krijuar Allahu?

Allahu na ka krijuar që ta adhurojmë dhe të mos i bëjmë Atij shok në adhurim. Dëshmi për këtë është fjala e Allahut: “Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër pos

që të më adhurojnë.” (Edh-Dharijat, 56)

Dhe hadithi i Pejgamberit alejhi selam: “Detyra e robërve ndaj Allahut është që ta adhurojnë Atë dhe të mos i bëjnë shok në adhurim.” (Mutefekun alejhi. Transmeton Buhariu dhe Muslimi)