Shenjat e mashtrimit janë tre

TEMA TË NDRYSHME

Shenjat e mashtrimit janë tre:
Të mbledhësh pasuri dhe nuk do ta trashëgosh dhe as gëzosh,
të shtosh gjynahet përmbi gjynah
dhe të largohesh prej punëve që të shpëtojnë.

Ndërsa shenjat e të shpëtuarve janë tre:
Me zemrën mediton, me gjuhën Allahun përmend dhe kujton dhe me trupin në shërbim të Allahut dhe njerëzve pa pushim punon.