Si dukej Faraoni i kohës së Musait alejhi selam?

LAJME

Padrejtësia e zhduku edhe tiranin më të madh të historisë së njerëzimit, po ku e marrin guximin vallë disa mini-faraona?

Bazuar në mumjen e Ramsisit II, për të cilin besohet se ka qenë Faraoni i kohës së Musait a.s., shkencëtarët kanë përdorur programe kompjuterike dhe kanë simuluar pamjen e tij.
Fotoja që shihni në anën e djathtë është rezultati i këtij simulimi që na tregon si është dukur tirani më i madh i njerëzimit.

Thotë All-llahu i Lartësuar thotë në Kur’an: “Sot po të shpëtojmë ty (po të nxjerrim prej detit) me trupin tënd (të vdekur), që të shërbesh si argument për ata që vijnë pas teje. Vërtet, ekziston një shumicë njerëzish që nuk hulumtojnë argumentet Tona.” [Junus: 92]