Si ta adhurojmë Allahun?

AKIDE

Si ta adhurojmë Allahun?

Allahun duhet ta adhurojmë ashtu siç na ka urdhëruar Ai dhe i Dërguari i Tij alejhi selam. Allahu thotë:

“O ju besimtarë, respektojeni Allahun dhe të Dërguarin e mos i çoni kot veprat tuaja.” (Muhamed, 33)

I Dërguari i Allahut alejhi selam thotë:
“Kushdo që në fenë tonë shpikë diçka të re, ajo është e refuzuar (d.m.th. është e papranueshme).” (Transmeton Muslimi)